Educational Tourism as a Factor of School Students Socialization

Journal Issue:

Author Information: 

Graduate Student of the Moscow State University of Psychology and Education

Abstract: 

In the present article author considers questions of socialization of school students by means of educational tourism. Author emphasizes that social environment in which the child is born, has impact on its development. In the summary author notes positive prospect of new researches and growth of the number of publications about socialization of teenagers, but also active inclusion of the latest interdisciplinary development in creation of training programs and courses for educational institutions.

Keywords: 

school students, minors, socialization, factor, influence, tourism, education, educational tourism.

REFERENCES: 
[1] Valentirov M. Yu. Podxody k issledovaniyu socializacii lichnosti v zarubezhnoj i otechestvennoj psixologii // Molodoj uchenyj. 2013. No.12.
[2] Kuznecova N.V. Teoriya i praktika poznaniya mira posredstvom ekskursionno-turistskoj deyatelnosti shkolnikov (psixologicheskij aspekt) // Sbornik IX Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii "Turizm i rekreaciya: fundamentalnye i prikladnye issledovaniya". Kaluga, 2014. 
[3] Smelzer N. Socializaciya: osnovnye problemy i napravleniya issledovanij / N. Smelzer. M., 1994.
[4] Socialnaya psixologiya: xrestomatiya / sost. E.P. Belinskaya, O.A. Tixomandrickaya. M.: Aspekt Press, 2008.